Fit wakker worden
door een schoon matras

Chronische longziektes longemfyseem en bronchitis

Verminder direct de sympthomen

COPD is een verzamelnaam voor de chronische longziektes zoals longemfyseem en bronchitis. Als u last heeft van COPD dan beperkt dit u in uw dagelijks leven, helaas zijn deze aandoeningen ongeneeslijk. Er zijn veel mensen die een aandoening hebben in de categorie COPD en helaas sterven hieraan jaarlijks meer mensen dan menigeen weet, het is doodsoorzaak nummer 5.

De sympthomen van COPD zijn kortademig, vermoeidheid, hoesten en benauwdheid. Wanneer uw matras jaarlijks goed gereindigd wordt heeft u minder last van benauwdheid en vermoeidheid. Dit maakt uw leven ten minste iets draaglijker.